Kindercoaching

Heeft uw kind en u als ouder(s) behoefte aan hulp dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wanneer er is besloten om het traject op te starten, wordt er een intakeformulier ingevuld en volgt er een intakegesprek.

Kindercoaching is kortdurend, er zullen ongeveer zeven sessies plaatsvinden. Tijdens deze sessies ontdekt en ervaart het kind d.m.v. spel, creatieve werkvormen, gesprekken en bewegings- en ademhalingsoefeningen wat hem of haar helpt. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie met ouder(s) en kind. Soms is tussentijdse evaluatie gewenst.

Bij jonge kinderen is er vaak sprake van ouder- en kindcoaching. Naast de sessies met het kind, kunnen er ook sessies met de ouder(s) worden ingepland.

Als het nodig is om contact op te nemen met de school, gebeurt dit uiteraard alleen met toestemming van de ouder(s).