Sensikidscoach

Cursus Ik ben OKÉ 7-9 jaar en Ik doe het anders 7-11 jaar

In iedere klas zitten heel verschillende kinderen. Ieder kind is uniek. Sommige kinderen zijn extra gevoelig voor de indrukken die ze opdoen en soms wordt het hen te veel. Zij raken overprikkeld. Deze kinderen help ik graag ontdekken hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Bij overprikkeling denken we al snel aan kinderen die opvallen en ongewenst gedrag vertonen.
Maar ook stille, verlegen kinderen kunnen last hebben van overprikkeling en uiten dit op een andere manier.

Het kan in beide gevallen gaan om hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen. Beide termen worden in Nederland gebruikt. Alaine Aron heeft de term Highly Sensitive Person (HSP) in 1997 geïntroduceerd.

studiedagen

Hoogsensitiviteit is geen stoornis. Hoogsensitieve kinderen bezitten het vermogen subtiele informatie waar te nemen, deze intens te beleven en diepgaand te verwerken. Ze zijn gevoelig voor de omgeving, de sfeer en emoties. Door het teveel aan prikkels ervaren de kinderen eerder stress. Dit uit zich vaak in fysieke klachten, boosheid, angst, zich anders voelen of ongewenst gedrag. 

Twee typen hoogsensitieve kinderen:

De prikkelmijdende kinderen lijken stil en verlegen. Vallen nauwelijks op in de klas. Ze vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Ze kijken de kat uit de boom. Gedragen zich netjes, doen goed mee. Stop-en-check reactie.

De prikkelzoekende kinderen zijn druk, energiek, bewegen veel, willen bezig zijn. Zijn op zichzelf gericht. Check-en-erop-af reactie.

De Sensikidscoach richt zich op:

 1. Acceptatie. Door te erkennen dat het kind sensitief is, geef je ruimte voor afstemming.
 2. Begrip. Emoties en stress moet worden benoemd en bespreekbaar worden gemaakt. Het kind voelt zich zo niet afgewezen.
 3. Consequentie. Het probleem wordt aangepakt en het levert iets op. Hoe voelt het?

Sensikids cursus:

 • Intake en zeven sessies.
 • Doelstellingen:
  Ik-sterkte
  Emotionele vaardigheden
  Sociale vaardigheden
 • Afstemming op het kind:
  Leertype: visueel ruimtelijk, auditief
  Temperament: denker, doener
  Prikkelverwerking: prikkelmijdend of prikkelzoekend
  Leeftijd en bekwaamheid
 • Gebruik van boek Ik ben Oké 7-9 jaar of Ik doe het anders 7-11 jaar.
 • Werkvormen:
  Tekenen/ sociaal stripverhaal
  Sociale verhalen
  Spelletjes m.b.t. gevoelens
  Bewegings-en ademhalingsoefeningen
Ik wil hier meer over weten: